Menü Bezárás

Rendhagyó történelemóra

A régi újságok kereshető digitalizálása forradalmasíthatja a történelemtanulást: maguk a gyerekek is kutathatnak, részt vehetnek a múlt feltárásában. Az alábbiakban közreadunk a tanároknak néhány módszertani útmutatót, amely segíthet abban, hogy az iskolában hatékonyan használják a Neves Névtelen Projektet.

A diákok figyelmének lekötése, érdeklődésük felkeltése a tananyag iránt évről évre, osztályról osztályra növekvő feladat és kihívás elé állítja a tanárokat.

A Neves Névtelen Projekt lehetőséget biztosít a pedagógusok számára, hogy kreatívan adják át, egészítsék ki a tananyagot, elősegítve az egyéni vagy kiscsoportos kutatói munkát. Ez természetesen kedvezően hat a tanulói közösségekre, és könnyebbé teszi a tudásátadást.

Emellett a város, illetve az itt élő családok története érzelmi elköteleződést generálhat a diákokban, amely elősegítheti, hogy hosszú távon is a városban képzeljék el jövőjüket, hogy részt vegyenek életében, folytassák azt az építő munkát, amelyet az itt élők, akár az ő felmenőik az elmúlt évszázadok során megkezdtek. 

Az oktatás ezen informális módja elősegítheti magához a tanulási folyamathoz történő pozitívabb hozzáállást is nemcsak a legjobbak, hanem minden olyan tanuló részéről, aki részt vesz a közös múltfeltáró munkában, azaz széles tanulói rétegek neveléséhez, képzéséhez járul hozzá. A projekt ezáltal javítja az oktatás eredményességét, egyúttal lehetővé teszi önmagunk, jelenünk és múltunk mélyebb megismerését, egyúttal a fiatalok motivációinak és képességeinek fejlesztését. 

A projekt egy átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében jön létre az iskolai oktatás kiegészítéseként, de ahhoz illeszkedve. 

A kreatív múltfeltárás, az eredmények többszintű publikálása segíti a fiatalok problémamegoldó gondolkodását és a kreatív készségeinek fejlesztését.